Projecte Final

 

En l'intent d'aconseguir un ús coherent amb la seva estructura física i amb la seva funció passada, però amb l'atenció posada prioritàriament en la seva utilitat real, es detecten els següents punts a tenir en compte:

 

1. El convent ha desenvolupat històricament una funció de residència, permanent o temporal, per a una comunitat de persones. Això ha estat així tant en la seva etapa de convent, com en l'hospitalària, com en el període en que va allotjar a la Guàrdia Civil. Això comporta una estructura en que les cel·les són l'element més important. Al seu torn, l'edifici havia de tenir serveis bàsics per a aquesta funció, principalment els de menjador, cuina i lavabos.

 

2. El Convent ha desenvolupat també una funció cultural i educativa, tant dels propis aspirants, com de la població en general. El Convent va ser, al seu dia, centre d'ensenyament de lletres i música, a més d'allotjar una important biblioteca. També, durant el s. XVII, es va convertir en centre productor d'art en la mesura que l'església annexa va ser lloc escollit per les famílies benestants de la població per erigir capelles o obrir sepulcres. Així, durant diverses dècades, escultors, pintors i orfebres es van donar cita al Convent amb la finalitat de produir in situ les seves obres. Les connexions creatives del Convent, d'una altra banda, també poden buscar-se en els voltants. Així, a pocs metres d'allí s'alça l'anomenada Roca del Catroc, motiu literari i artístic que va inspirar a finals del segle XIX al grup modernista de Reus, i a finals del XX a un poeta i artista com Perejaume. Una mica més amunt, seguint la direcció d'ascens a la muntanya, es troba el Mas de la Torre, que el 1983 va ser l'escenari en què destacats artistes catalans (Martí Royo, Pere Noguera, Anton Roca, Manel Llauradó, Madola, etc. ) van desenvolupar un projecte anomenat Experiència de Ceràmica Primitiva.

 

En aquest sentit, i per les raons exposades, pensem en un equipament educatiu-cultural, amb un component de residència, destinat tant a creadors professionals com a estudiants d'alguna branca de les arts.

 

El Convent de les Arts no es troba dins d'un gran centre urbà, ni està pròxim a altres equipaments de similars característiques. En aquest sentit, no pot ser un centre de producció artística a l'ús, ni una residència d'investigadors, que necessita de la proximitat d'altres centres especialitzats (biblioteques, arxius, universitats, museus, etc.). Per això pensem que la forma adequada de conjugar totes les virtuts de l'espai al costat de les característiques de la seva ubicació és la de la creació (o la formació creativa) a través de la residència.

 

Per a tal causa, s’ha creat una comissió d’experts que estan treballant per establir les bases definitives que donaran la forma final al Convent de les Arts d’Alcover.

 

 

             Contacte

Convent de les Arts

Ctra. de Mont-ral, Km1

43460 Alcover

Tarragona

conventarts@alcover.cat

977 760 441